Trots op

01

Direct Ship Finance

Direct Ship Finance is een ‘hypotheekverstrekker’ voor scheepeigenaren. DSF daagt de financieringsmarkt voor schepen uit door het verstrekken van financieringen enorm te versnellen. Een strakke moderne lijn met een flinke dosis nostalgie. Het slaat goed aan bij de kleine en traditionele doelgroep.

02

Adoptify

Adoptify heeft tot missie organisaties digitaal fitter en vaardiger te maken. Daarbij wordt nadrukkelijk naar de behoefte en kunde van medewerkers gekeken. Meer techniek zonder beheersing levert namelijk niets op dan frustratie. Lost Founders verzorgt de volledige branding, online marketing en content-marketing. 

03

GGMD

Uitgever van je eigen merk worden. Een heel krachtig middel om dat in één keer goed te doen is een magazine. Een herkenbare én tastbare vorm om het verhaal van jouw medewerkers en klanten – en dus jouw verhaal – in te bundelen. GGMD koos voor deze vorm om fysiek ter tafel te komen bij doorverwijzers, die mensen met een gehoorbeperking té vaak in de reguliere zorg houden. En als startschot van een online en social marketing traject… (wordt vervolgd) 

04

Mainline

Mainline is een stichting die zich inzet voor het beperken van (gezondheids-) schade bij mensen met een drugs-achtergrond. Corona raakt ons allemaal. Hoe ervaarde de doelgroep van Mainline de eerste lockdown? Het resultaat: Een boekje met heel menselijke verhalen van mensen, die door de maatschappij – en vaak ook door zichzelf – niet meer als volwaardig mens worden gezien.